Αρχική

Αυτό είναι μια τάξη.
Αυτό προάγει την ασφάλεια.
Αυτό είναι σεβασμός.
Αυτό είναι μαθηματικά.

Είμαστε το Παιχνιδαγωγείο: ένας παιδαγωγικός οργανισμός που οραματίζεται και δημιουργεί μια διαφορετική πραγματικότητα για τα παιδιά. Ένα σχολείο που παίζει, ερευνά και… μαθαίνει.

ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΑΣ

Στο παιχνιδαγωγείο πιστεύουμε ότι